รายละเอียด

ร้านรับซื้อ Macbook เชียงใหม่ รับฝาก แมคบุ๊ค เชียงใหม่ รับซื้อ Macbook เชียงใหม่ โทร : 0955195680 หรือไลน์ไอดี @nbtdthai รับซื้อ แมคบุ๊ค เชียงใหม่ ใกล้ฉัน ให้ราคาสูง

รับซื้อแมคบุ๊ค แอปเปิ้ล มือสอง เรารับซื้อ Apple MacBook ทุกรุ่น ให้ราคาดี เช่น MacBook, MacBook AIR, MacBook Pro เป็นต้น มีบริการรับซื้อถึงที่ รับซื้อทุกจังหวัด เรามีเพจและหน้าร้าน ที่เชื่อถือได้

รุ่น Macbook ที่รับซื้อในเชียงใหม่
เรารับซื้อ Apple Macbook ทุกรุ่น ให้ราคาดี เช่น Macbook Pro, Macbook Air, Macbook Air 13, Macbook Air 15, Macbook m3, Macbook m2, Macbook m1, Macbook i3, Macbook i7, Macbook i5, Macbook Pro 14, Macbook Pro 16, Macbook 2015, Macbook 2016, Macbook 2017, Macbook 2018, Macbook 2019, Macbook 2020, Macbook 2021, Macbook 2022, Macbook 2023, Macbook 2024

เราขอเป็นส่วนหนึ่ง ในการรับซื้อ แมคบุ๊ค (Macbook) ในจังหวัด เชียงใหม่ ที่มีประวัติ ความเป็นมา ที่น่าสนใจดังนี้

เมืองเชียงใหม่ มีชื่อที่ปรากฏในตํานานว่า “นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่” เป็นราชธานีของอาณาจักรล้านนาไทยมาตั้งแต่พญามังรายได้ทรงสร้างขึ้น เมื่อ พ.ศ. 1839 และ เมืองเชียงใหม่ได้มีวิวัฒนาการสืบเนื่องกันมาใน ประวัติศาสตร์ตลอดมา เชียงใหม่มีฐานะเป็น นครหลวงอิสระ ปกครองโดยกษัตริย์ราชวงศ์มังราย ประมาณ 261 ปี (ระหว่าง พ.ศ.1839 – 2100) พระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ หรือที่มักเรียกกันว่า อนุสาวรีย์สามกษัตริย์ เป็นพระบรมราชานุสาวรีย์ของพระมหากษัตริย์ไทย 3 พระองค์ ผู้สร้างเวียงเชียงใหม่ คือ พญามังราย พญางำเมือง และพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ในปี พ.ศ. 2101 เชียงใหม่ได้เสียเอกราชให้แก่กษัตริย์พม่าชื่อบุเรงนองและได้ตกอยู่ ภายใต้การปกครองของพม่านานร่วมสองร้อยปี จนถึงสมัย สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ได้ทรงช่วยเหลือล้านนาไทยภายใต้การนําของพระยากาวิละและพระยาจ่าบ้าน ในการทําสงครามขับไล่พม่าออกไปจากเชียงใหม่และเมืองเชียงแสนได้สําเร็จ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช สถาปนา พระยากาวิละเป็น เจ้าเมืองเชียงใหม่ ในฐานะเมืองประเทศราชของไทย และมีเชื้อสายของพระยากาวิละ ซึ่งเรียกว่า ตระกูลเจ้าเจ็ดตน ปกครองเมืองเชียงใหม่ เมืองลําพูนและเมืองลําปาง สืบต่อมาจนกระทั่งใน รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้โปรดให้ปฏิรูปการปกครอง หัวเมือง ประเทศราช ได้ยกเลิกการมีเมืองประเทศราชในภาคเหนือ จัดตั้งการปกครองแบบมณฑล เทศาภิบาล เรียกว่า มณฑลพายัพ และเมื่อปี พ.ศ. 2476 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ปรับปรุงการปกครองเป็นแบบจังหวัด เชียงใหม่จึงมีฐานะเป็นจังหวัดจนถึงปัจจุบัน

อย่าลืม รับซื้อ Macbook จังหวัดเชียงใหม่ ร้านรับซื้อ แมคบุ๊ค มือสอง ให้ราคาดี ช่วยบอกต่อ

เว็บไซด์ผู้ผลิต Macbook
Mac – Apple (TH)

ประวัติ Macbook ความเป็นมา แมคบุ๊ค
คลิกอ่าน

ข้อมูลอื่นๆ

  • ประกาศเลขที่: 1728

  • ลงประกาศเมื่อ: March 20, 2021

  • พื้นที่รับซื้อ: เชียงใหม่

  • ยอดวิว: 1625

ประกาศที่เกี่ยวข้อง